Riigiasutused

 

Riigiportaal – http://www.eesti.ee/

Riigikogu – http://www.riigikogu.ee

Vabariigi Valitsus  – http://www.valitsus.ee/

Õiguskantsleri büroo  – http://www.oiguskantsler.ee/

Välisministeerium – http://www.vm.ee/

Siseministeerium – http://www.siseministeerium.ee/

Justiitsministeerium – http://www.just.ee/

Haridus- ja Teadusministeerium – http://www.hm.ee/

Politsei- ja Piirivalveamet – http://www.politsei.ee

Kohtud – http://www.kohus.ee/

 

 

Eesti seadusandlus

 

Riigiteataja http://www.riigiteataja.ee

ESTLEX http://www.estlex.ee 

Õigusaktide tõlgid – http://www.just.ee/23294    

Õigusaktid vene keeles  – http://www.just.ee/24755 

Euroopa kohtu otsused – http://www.just.ee/36502  

 

Rahvusvahelised organisatsioonid

 

Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (ÜRO) – http://www.un.org

Euroopa Nõukogu - http://www.coe.int

Euroopa Inimõiguste kohus - http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home

Euroopa Liit  – http://europa.eu/

Euroopa Komisjoni esindus Eestis – http://ec.europa.eu/eesti/index_et.htm

OSCE – http://www.osce.org

Euroopa vähemusrahvaste keskus  – http://www.ecmi.de/

FRA  – http://fra.europa.eu/