Inimõiguste Teabekeskus osutab juriidilist abi sealhulgas esindamine kohtus igal astmel järgmistes küsimustes:

  • elamisloa, pagulase staatuse ja eesti kodakondsuse taotlemine;
  • emigratsioon;
  • Eestist väljasaatmine ja sissesõidu keeld;
  • viisa nõue;
  • tööloa taotlemine;
  • isikut tõendavate dokumentide saamine ja vahetamine;
  •  inimõiguste kaitseks pöördumine rahvusvaheliste organisatsioonide poole;
  • keeleline nõue töölistele ja teenistujatele;
  • Vene pensioni taotlemine;
  • diskrimineerimine (ebavõrdne kohtlemine), mis tahes alusel.

 

Telefon “õigusabiliin” tööpäeviti 11.00. – 15.00 (vene ja inglise keeles): 64 64 263

 Tasuta õigusabi eesti keeles (Sihtasutus Õigusteenuste Büroo): 601 5122