raised_hand

Inimõiguste Teabekeskus loodi kui ühiskondlik mittetulundusühing üldkoosoleku otsusel 2. mail 1994. aastal. Keskuse loomisest võtsid osa Taani mittetulundusühingud: Taani Inimõiguste Keskus (The Danish Centre on Human Rights – DCHR), Taani vähemuste õiguste grupp (Minority Rights Group – Denmark – MRG-DK) ning Ida-Euroopa infokeskus (Information Centre on Eastern Europe – ICEE), aga ka Eesti ühiskondlikud organisatsioonid: Vabariigi Presidendi rahvusvähemuste ümarlaud ja Eesti mittekodanike esinduse assamblee Tallinna linnavalitsuse kaasaaitamisel.

Tegevuse prioriteetse suunamisega vastavusse nende projektidega tulenevad

- õigusabi,

- infokogumine, analüüs ning informatsiooni levitamine inimõiguste alal,

- lõimumine,

- erinevates tasemetes konstruktiivse dialoogi paigaldamine: riigi struktuuridega, kohaliku omavalitsusega ja Eesti ühiskonnaga, ka rahvusvaheliste institutsioonidega.

 

http://www.statelessness.eu/sites/www.statelessness.eu/themes/ens/logo.png